آخرین مطالب سايت

مطالب محبوب

563 views بار ۱۰ام اسفند ۱۳۸۹ admin علمی و دانستنی ها بدون نظر

جنگ های ایرانی معروف

جنگ های ایرانی معروف

۱- جنگ های کوروش کبیر جهت بست قلمرو هخامنشی
۲- جنگ بابل نبرد کوروش کبیر و نبونید پادشاه بابل
۳- جنگ سارد نبرد کوروش کبیر با کرزوس
۴- نبرد کوروش کبیر با ماساژتها و کشته شدن کوروش کبیر
۵- جنگ پلوزیوم نبرد کمبوجیه با مصریان
۶- جنگ میلت نبرد داریوش کبیر با یونان و آتن
۷- جنگ مدی نبرد داریوش اول پادشاه هخامنشی با یونانیان
۸- جنگ ماراتن نبرد داریوش اول پادشاه هخامنشی با یونانیان
۹- جنگ ترموپیل نبرد خشایارشا با آتنیها
۱۰- جنگ آرت میزیوم نبرد خشایارشا با یونانیها
۱۱- جنگ سالامین نبرد خشایارشا با یونانیها
۱۲- جنگ میکال نبرد خشایارشا با یونانیها
۱۳- جنگ پلاته نبرد مردونیه سردار سپاه خشایارشا با یونانیها
۱۴- جنگ گرانیک نخستین جنگ داریوش سوم با اسکندر
۱۵- جنگ ایسوس دومین جنگ داریوش سوم و اسکندر مقدونی
۱۶- حنگ گوگامال آخرین نبرد داریوش سوم و اسکندر
۱۷- جنگ گاوگاملا دفاع مردانه ژنرال آریو برزن در برابر سپاه اسکندر
۱۸- جنگ حران نبرد سورنا سردار اشکانی با رومیان
۱۹- جنگ کاره نبرد ارد پادشاه اشکانی با کراسوس سردار رومی
۲۰- جنگ آنتوانت نبرد فرهاد چهارم با رومیان
۲۱- جنگ تراژان نبرد خسرو اشکانی با رومیان
۲۲- جنگ سورس نبرد اردشیر اول ساسانی با رومیان
۲۳- جنگ هرمزدگان نبرد اردشیر پاپکان و اردوان پنجم سقوط سلسله اشکانیان
۲۴- جنگهای اردشیر پاپکان جهت بست امپراطوری ساسانی
۲۵- نبرد شاپور اول ساسانی با والرین امپراطور روم
۲۶- جنگ بلخ و استفاده ژنرال بهرام چوبین از نوعی موشک علیه خاقان بلخ
۲۷- نبرد شاپور سوم معروف به ذوالاکتاف با اعراب
۲۸- جنگ شاپور سوم ساسانی انتقام فتوحات اسکندر مقدونی
۲۹- جنگ هراکلیوس نبرد خسرو پرویز با رومیان
۳۰- جنگ قسطنطنیه نبرد خسرو پرویز با رومیان
۳۱- جنگ پل ( جسر ) اولین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب
۳۲- جنگ زنجیر اولین جنگ اعراب با یزدگرد سوم ساسانی
۳۳- جنگ اولیس دومین جنگ اعراب با یزدگرد سوم ساسانی
۳۴- جنگ بوایب سومین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب
۳۵- جنگ قادسیه چهارمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب
۳۶- جنگ مدائن پنجمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب
۳۷- جنگ نهاوند آخرین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب
۳۸- جنگ زاب نبرد ابومسلم خراسانی و شکست امویان
۳۹- حمله مغولان جنگ جلاالدین خوارزمشاه با چنگیز خان
۴۰- حمله تیمور گورکانی با ایران
۴۱- جنگ ارومیه نبرد شاه عباس صفوی با عثمانی
۴۲- جنگ چالدران نبرد شاه اسماعیل صفوی با سلطان سلیم عثمانی
۴۳- جنگ مورچه خورت نبرد نادرشاه با اشرف افغان
۴۴- جنگ کرنال نبرد نادرشاه برای تصرف هندوستان
۴۵- جنگ دهلی نبرد نادرشاه برای تصرف هندوستان
۴۶- جنگ تفلیس اولین جنگ فتحعلیشاه قاجار با روسیه
۴۷- جنگ اچمازین دومین جنگ عباس میرزا با روسیه
۴۸- جنگ شوشی سومین جنگ عباس میرزا با روسیه
۴۹- جنگ اصلان دوز چهارمین جنگ عباس میرزا با روسیه
۵۰- جنگ گنجه پنجمین جنگ عباس میرزا با روسیه
۵۱- جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین
۵۲- جنگ ایران و عراق
688 views بار ۱۰ام اسفند ۱۳۸۹ admin روان شناسی ۲ نظر

تست روانشناسی،این تابلو چه چیزی کم دارد؟!

تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟

تست روانشناسی،این تابلو چه چیزی کم دارد

یک درخت

یک آبگیر (برکه)

آدمها

یک تکه ابر

یک ماشین

******************************

درخت:شخصیت شما، به بیشترینچیزی که اهمیت می‌دهید …رشد معنوی خودتان است.پیامی که در پشت این سوال قرار دارد چیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد. با تغییر اولویتهای زندگیتان، انتخاب شی‌ء جاافتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد. این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته

یک آبگیر برکه:

شخصیت شما، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید …داشتن یک رویا است.پیامی که در پشت این سوال قرار داردچیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنهاضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد. با تغییر اولویتهای زندگیتان، انتخاب شی‌ء جاافتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد. این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است!

آدم ها:

شخصیت شما، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید …رابطه داشتن با افراد دیگرست.پیامی که در پشت این سوال قرار داردچیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد. با تغییر اولویتهای زندگیتان، انتخاب شی‌ء جاافتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد. این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است!

یک تکه ابر:

شخصیت شما، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید …دوستتان است.پیامی که در پشت این سوال قرار داردچیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد. با تغییر اولویتهایزندگیتان، انتخاب شی‌ء جاافتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد. این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است!

یک ماشین:

در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید …پول است.پیامی که در پشت این سوال قرار داردچیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد. با تغییر اولویتهای زندگیتان، انتخاب شی‌ء جاافتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد. این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است!

611 views بار ۱۰ام اسفند ۱۳۸۹ admin آرایشگری بدون نظر

 رژ کمرنگ و  ظاهری زیبا

 رژ کمرنگ و  ظاهری زیبا

 

سوال:
آیا میتوانم رژ کمرنگ بزنم و رنگ پریده به نظر نیایم؟( بدون اینکه رنگ پریده و بی روح به نظر بیایم)
پاسخ
این بهترین نیست به خصوص وقتی به میان سالی نزدیک می شوید.همان طور که سن بالا می رود لبها رنگدانه هایشان را از دست می دهند و صورت شما متمایل می شود به استفاده از رژ لب بنابر این با زدن رژ کمرنگ با رنگهای پریده (جدید) شما جوانتر به نظر می رسید.(شما را جوانتر می کند)پیشنهاد من این است که سایه ای کمی تیره تر(غنی تر ) از رنگ طبیعی لب خود انتخاب کنید . این یک ته رنگی را به وجود می آورد ( فراهم می کند) ولی هنوز شدت رنگش کم است. به نظر می آید برای لباس شب باید سعی کنید دو برابر سایه را روشن تر کنید.با بافتهای مختلف امتحان کنید. سایت فانتزی : سعی کنید که از رنگ های مات و کم رنگ وقتی که در جای معمولی هستید استفاده کنید و از رنگهای درخشان و آرایش جلوه دار در میهمانی های رسمی و شب استفاده کنید.